14 000 předmětů z období Franz Josefa I. Vydejte se na jedinečnou cestu časem """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" Museum hledá volné prostory pro umístění této sbírky

AUKCE - PRODEJ Navštivte prodejní stánky musea- podpoříte svým nákupem úhradu provozních nákladů a možnost presentace těchto exponátů na tomto placeném webu
 

Úvodní slovo  +  ///Jak bylo v TEREZÍNĚ .. www.youtube.com/watch?v=VSt_RPpo3R0    ///

Vážení příznivci Rakouska-Uherska a Franz Josefa I., předkládáme Vám tímto nové webové stránky, které ve světě nemají obdoby.

Hledáme vhodné prostory pro umístění této sbírky .

Svým obsahem a rozsahem Vás zcela zajisté překvapí a zaujmou. Započali jsme novou etapu v internetovém sdělování nejen strohých informací, ale umožníme Vám i požitek jako v reálném museu.

Na těchto internetových stránkách máme připraveno cca 35 000 obrázků (14 000 předmětů),Odhadem cca 45.000 webových stránek - tak se předem omlouváme když nám něco nevyjde podle odborných popisů . Museum je otevřené a založené na budoucí možné spolupráci nás sběratelů, historiků a lidí podobně smýšlejících.  

Jedná se o sbírku jak vznikala - né chronologicky seřazený katalog . Proto nám  předem promiňte nedostatky v popisu - postupně bude dořešeno s časem .

Účelem a poselstvím tohoto musea je v prvé řadě narovnání pokřiveného náhledu na období vlády Franz Josefa I., skutečný pohled na historické události nezkreslené předchozími režimy, znovuvzkříšení zapomenutého umění lidských rukou a snaha o pohled na hodnoty, které nám zanechal svou činností Franz Josef I.

V našem museu se postupně budou objevovat další a další informace o historických událostech, které Vám nezkresleným způsobem sdělí fakta tehdejší doby. Ukázky předmětů, knih, obrazů a dalších věcí  jsou uváděny vždy se souhlasem majitele s ohledem na autorská práva (nebo jako citace z knih a sbírek).Věci v museu jsou neprodejné .Ceny jsou uvedeny jen jako orientece současných cen na sběratelském trhu.

Více se dovíte v Poselství webu