Sochy FJI v Čechách

Museum FJI vám  předkládá práci mimořádného významu (s dovolením autora):